Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Ngày hỏi:20/11/2015

Vợ chồng tôi có nhu mua một ô đất để ở tại huyện A (Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất), chúng tôi nộp hai hồ sơ tham gia đấu giá đứng tên chồng, vợ. Sau khi kiểm tra Hồ sơ cán bộ Doanh nghiệp bán đấu giá Y chỉ chấp nhận một trong hai hồ sơ. Hỏi tại sao cán bộ Doanh nghiệp Y không nhận cả hai hồ sơ, làm như vậy có đúng quy định không?

  Nội dung này được Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tư vấn như sau:

  • Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 3, Điều 6 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất quy định về Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá “Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá”.

   Vậy cán bộ Doanh nghiệp bán đấu giá Y làm như vậy là đúng.


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH PHÚC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn