Đến bao giờ nông dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân yên tâm sản xuất?

Ngày hỏi:25/04/2011

Đến bao giờ nông dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân yên tâm sản xuất?

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình tư vấn như sau:

  • Để đẩy nhanh tiến độ và cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2005 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/2004/CT-UB ngày 28/6/2004 về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003, chỉ đạo UBND các cấp phải lập dự án, bố trí kinh phí thực hiện chỉnh lý bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện. Vì vậy, tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân hoàn toàn phụ thuộc vào việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện của UBND huyện, thành phố.


  Nguồn:

  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn