Đền bù thu hồi đất

Ngày hỏi:13/09/2013
Năm 2004, công trình đường và cầu vào Trường PTTH Bắc Kạn được UBND tỉnh giao cho UBND TX Bắc Kạn làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng (BQL) TX tiến hành đo đạc đất đai của 4 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng tại tổ 12 phường Sông Cầu, TX Bắc Kạn để tính đền bù. Trong quá trình xác định phần diện tích đất bị thu hồi để đền bù, các thành viên BQL đã không tính phần đất trước sân giáp với đường 257 Bắc Kạn - Chợ Đồn của 4 hộ dân để đền bù và giải thích rằng đó là phần hành lang giao thông (lịch sử khu đất này được sử dụng từ những năm 60 của thế kỷ XX, lúc đó làm gì có hành lang giao thông. Bốn hộ dân mỗi hộ mất trên 20 m2 không được tính đền bù). Trong khi đó, phần đất này vẫn được tính trong diện tích đất thổ cư để đóng thuế hằng năm. Đến năm 2011, dự án cải tạo, nâng cấp đường 257 Bắc Kạn- Chợ Đồn, các hộ dân có đất bị thu hồi dọc 2 bên đường 257 (trong đó có các hộ dân thuộc tổ 12 phường Sông Cầu) được đền bù cả phần đất hành lang giao thông. Như vậy việc đền bù của BQL đã đúng chưa?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Đất đai và các nghị định của Chính phủ như: Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì về nguyên tắc: Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp đang sử dụng vượt hạn mức thì việc bồi thường được thực hiện như sau: Trường hợp diện tích đất vượt hạn mức do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng từ người khác, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường... Từ quy định nêu trên, xét về nguồn gốc của thửa đất gia đình đã sử dụng, hằng năm nộp tiền sử dụng đất, nay Nhà nước thu hồi thì phải được bồi thường. Hộ gia đình có đơn đề nghị BQL xem xét bồi thường cho nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Trong khi chờ xem xét các hộ dân phải nghiêm chỉnh chấp hành việc giao đất cho Nhà nước để thực hiện dự án đúng tiến độ theo các văn bản đã cam kết.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn