Địa chỉ thường trú trên Giấy chứng nhận QSDĐ sai thì nên làm gì?

Ngày hỏi:26/03/2021

Ba tôi có cho vợ chồng tôi miếng đất, đã đi làm sổ đỏ. Nhưng khi mang sổ đỏ về thì tôi phát hiện ghi sai địa chỉ thường trú của tôi (tôi đứng tên trên sổ đỏ). Vậy trường hợp này tôi nên làm gì để chỉnh lại thông tin cho đúng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm a Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 có quy định:

   1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

   a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

   ...

   Như vậy, trong trường hợp này bạn có thể làm thủ tục để đính chính lại GCN của mình. Bạn có thể mang GCN đến văn phòng đăng ký đất đai để được hướng dẫn làm thủ tục đính chính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn