Địa chính xã có quyền đo đạc đất đai không?

Ngày hỏi:12/11/2020

Cho em hỏi công tác đo đạc đất đai thuộc về cơ quan nào có thẩm quyền? Cán bộ địa chính xã có được đo đạc đất không ạ? Em cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Địa chính xã có quyền đo đạc đất đai không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì:

   Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định; xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và thực hiện các dịch vụ khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

   Đồng thời, theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-BNV thì trong số các chức năng, nhiệm vụ của công chức địa chính cấp xã không bao gồm hoạt động đo đạc đất đai.

   Như vậy, trong trường hợp này, công tác đo đạc đất đai thuộc về Văn phòng đăng ký đất đai. Cán bộ địa chính không được quyền đo đạc đất đai.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn