Dịch vụ xin sổ đỏ nhà đất

Ngày hỏi:21/07/2004

Để kịp thời hạn ngày 31 tháng 12 năm 2006, tôi có nhờ dịch vụ xin sổ đỏ nhà đất, nhưng tôi nghi ngại là không biết sổ nhận được có phải sổ hợp pháp không? Thứ hai là về giá đât, ngay gần chỗ tôi, có người được tính giá đất thấp hơn, nhưng đất nhà tôi lại cao. Không hiểu căn cứ vào đâu để tính giá đất? Đất chỗ tôi là trong Làng An Phú, phường Nghĩa đô. Mai Tuyen (68 tuổi) Địa chỉ: 36A, ngach 5/72, ngo 5, Hoang Quoc Viet Email: tuyenvh@hn.vnn.vn Hỏi: (12/6/2006 10:16:43 AM)

  Nội dung này được Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 4, Điều 56 của Luật Đất đai 2003, căn cứ vào phương pháp xác định giá đất và khung giá đất Chính phủ ban hành tại Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, giá đất tại thành phố Hà Nội do UBND tỉnh, thành phố công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm được sử dụng làm căn cứ tính thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, tính lệ phí trước bạ đất hoặc tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Tại Hà Nội, giá đất hiện nay được áp dụng theo bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-UB ngày 03/01/2006 của UBND Thành phố Hà Nội có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Giá đất mới tại một số khu vực có chênh lệch so với giá đất cũ năm 2005 (ban hành kèm theo Quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND Thành phố).


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn