Diện tích đất trong bìa sai khác so với trích lục

Ngày hỏi:24/05/2014

Tôi có bìa đất có diện tích 495m2, nhưng khi khi xin trích lục bản đồ địa chính thửa đất thì diện tích mảnh đất của tôi lại là 775m2. Xin hỏi luật sư là  với diện tích sai khác so với bìa và bản đồ địa chính thửa đất như vậy thì khi đền bù giải toả thì tôi được hưởng theo diện tích nào. Trong trường hợp tôi thế chấp mảnh đất ở ngân hàng và diện tích đất được  thế chấp là 495m2 thì khi xảy ra tranh chấp ngân hàng được lấy 495m2 hay là 775m2

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ xác lập quyền sử dụng của bạn với mảnh đất đó. Trường hợp bạn đã có giấy chứng nhận thì sẽ được Nhà Nước bảo vệ trong giới hạn diện tích được cấp giấy chứng nhận.

   Trong trường hợp có sự khác biệt vệ diện tích trong sổ đỏ với diện tích trong trích lục bản đồ của UBND thì bạn cần kiểm tra lại diện tích đất thực tế, nếu diện tích đất bạn đang sử dụng thực tế phù hợp với trích lục bản đồ và không có tranh chấp với ai thì bạn có quyền yêu cầu điều chỉnh diện tích trong sổ đỏ. Nếu diện tích thực tế bạn sử dụng phù hợp với sổ đỏ thì sau này mọi quyền lợi của bạn chỉ được giải quyết theo sổ đỏ mà thôi.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn