Diện tích tăng sau khi đo đạc có được cấp đổi thẻ đỏ không?

Ngày hỏi:24/10/2014
Trên thẻ đỏ của tôi ghi 450m2, trong đó 200m2 đất ở và 250m2 đất vườn. Sau khi đo đạc cấp đổi GCN diện tích tăng thêm 300m2 và có thay đổi về hình thể tuy nhiên được xác định là không tranh chấp, phù hợp quy hoạch. Như vậy tôi có được cấp đổi thẻ đỏ không và có phải đóng lệ phí đối với đất tăng thêm hay không?
  • Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

   Theo quy định tại khoản 5, Điều 98 Luật đất đai 2013 về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì:

   “5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

   Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”.

   Như vậy, trong trường hợp này, ranh giới thửa đất nhà bạn đã có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn sẽ được xem xét cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất chứ không phải là cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có thể cấp đổi giấy chứng nhận cũ và công nhận thêm phần diện tích đất mới trong cùng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu phần diện tích đất được cấp giấy chứng nhận tăng thêm đó được sử dụng ổn định liên tục, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì gia đình bạn không phải nộp tiền sử dụng đất, mà chỉ phải nộp lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cấp đổi thẻ đỏ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn