Điều chỉnh dự toán CBĐT và chi phí khoan khảo sát địa chất.

Ngày hỏi:13/01/2009
Kính hỏi Quý cơ quan một số nội dung sau: Tôi đang là nhân viên 1 Ban QLDA của TP Hà Nội, dự án đã hoàn thành thi tuyển kiến trúc, đang trong thời gian lập dự án. Tuy nhiên một số chi phí chuẩn bị đầu tư đã được Sở XD duyệt thấp hơn so với giá trị thực tế ứng với quy mô hiện tại của công trình. Hiện nay đang tồn tại một số vướng mắc như sau: 1. Chi phí Lập dự án, thẩm định TKCS và TĐ DA được duyệt là 165 triệu, giá trị theo khái toán hiện nay khoảng 300 triệu. CĐT đã ký HĐ theo đúng dự toán đc duyệt và trong HĐ đã nêu, sẽ chuẩn xác lại theo dự toán kinh phí CBĐT điều chỉnh. Nhưng nếu ko điều chỉnh dự toán CBĐT thì khi duyệt xong dự án thì có ký phụ lục HĐ để thanh toán theo giá trị thực được ko? 2. Chi phí khoan khảo sát địa chất: - Dự toán kinh phí CBĐT đã duyệt cho 02 giai đoạn phục vụ TKCS và BVTC. Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khi đó lập là khoan 6 hố, mỗi hố sâu 30m (quy mô công trình khi đó xác định 1 tầng hầm và 3 tầng nổi) theo đó dự toán được duyệt chỉ là 159 triệu. - Trong giai đoạn đầu CĐT đã tiến hành khoan KS lần 1 phục vụ TKCS giá trị nghiệm thu là 113 triệu (khoan 3 hố, mỗi hố ~45m vượt so với dự toán). Khi thanh toán Kho bạc NN HN, chỉ cho phép thanh toán 79 triệu (bằng 50% giá trị dự toán, do dự toán cho 2 giai đoạn) phần còn lại 113 – 79 =34 triệu phải tính là chi phí phát sinh ( nhưng chưa được thanh toán). - Khi tiến hành lập dự án, trong quá trình lập TKCS (công trình có 2 tầng hầm và 5 tầng nổi), Tư Vấn thiết kế đã yêu cầu khoan bổ sung do kết quả khoan 3 hố (chiều sâu hố đã khoan ~45m) chưa đạt yêu cầu vì quy mô hiện tại công trình có 2 tầng hầm cần khoan tới 60m. Do yêu cầu tiến độ, nên CĐT đã yêu cầu TV Khoan KSĐC thi công theo nhiệm vụ TVTK lập (khoan 3 hố mỗi hố sâu 57m). Vậy, để thanh toán giá trị Khoan KS trên, CĐT cần làm những thủ tục gì? Có phải điều chỉnh dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư không? CĐT ký Hợp Đồng với TV khoan như nào? Ban QLDA đã làm tờ trình đề nghị điều chỉnh Kinh phí CBĐT và dự toán kinh phí CBĐT, nhưng lại có ý kiến là: sau khi dự án được phê duyệt thì những chi phí đó sẽ được chuẩn lại trong DA phê duyệt. Kính mong Quý Cơ quan, quan tâm xem xét và hướng dẫn

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • + Việc thanh toán hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các qui định của nhà nước có liên quan. Trường hợp phát sinh làm thay đổi giá hợp đồng đã ký kết, các bên thương thảo làm rõ và ký bổ sung hợp đồng làm cơ sở thanh toán.

   + Khi thay đổi nhiệm vụ thiết kế thì chủ đầu tư điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát phục vụ thiết kế, dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn