Điều chỉnh lại tên bị sai trong sổ đỏ như thế nào?

Ngày hỏi:27/03/2019

Gia đình tôi có nhận chuyển nhượng miếng đất từ bà con. Sau khi làm sổ đỏ đem về nhà thì phát hiện là tên của vợ chồng tôi trong sổ đỏ bị tráo ngược cho nhau. Giờ chúng tôi cần làm thủ tục gì để sửa lại tên bị sai trong sổ đỏ ạ? Ban biên tập tư vấn giúp tôi nhé.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều chỉnh lại tên bị sai trong sổ đỏ như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 thì:

   1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

   a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

   b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

   Như vậy, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sẽ là cơ quan có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót.

   Về thủ tục điều chỉnh sai sót:

   Thực hiện theo quy định tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, cụ thể:

   - Anh/Chị nộp một bộ hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính bao gồm:

   + Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

   + Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

   - Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

   Trường hợp, Anh/Chị có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   Thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn