Điều kiện để được xét là đất ở

Ngày hỏi:17/07/2013

Công nhận hộ gai đình đã sử dụng đất, áp dụng Khoản 3, Điều 48, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai năm 2003, hướng dẫn gia đình lập hồ sơ để trình UBND huyện xem xét cấp GCN QSD đất để sử dụng vào mục đích trồng cây Lâm Nghiệp. Nhưng hiện nay Quy hoạch là đất ở. Vậy, căn cứ diều khoản nào để cho hộ gia đình là đất ở được không? Xin cảm ở!

  • Nếu thửa đất đó có nguồn gốc là đất lâm nghiệp nhưng nay đã thay đổi quy hoạch thành đất ở thì người sử dụng đất có thể xin chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất ở và phải nộp tiền sử dụng đất. Nếu người sử dụng đất không có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và nguồn gốc đất hợp pháp, đủ điều kiện được cấp GCN QSD đất thì UBND vẫn cấp GCN QSD đất loại đất lâm nghiệp...


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn