Điều kiện để tặng cho quyền sử dụng đất năm 2020

Ngày hỏi:29/05/2020

Trường hợp cha mẹ muốn tặng cho con quyền sử dụng đất thì để việc tặng cho được thực hiện đúng luật cần đáp ứng điều kiện gì? Căn cứ quy định nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định:

   Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

   - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

   - Đất không có tranh chấp;

   - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   - Trong thời hạn sử dụng đất.

   Như vậy, nếu bên tặng cho đủ điều kiện thực hiện quyền tặng cho và người nhận không thuộc trường hợp cấm nhận tặng cho tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 thì việc tặng cho sẽ có hiệu lực.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn