Điều kiện lập dự án du lịch trên đất rừng

Ngày hỏi:24/08/2012

Các dự án kinh doanh du lịch thuộc khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 không? Những dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh có phải xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi phê duyệt không?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Các dự án đầu tư kinh doanh du lịch thuộc khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đều cần phải được lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để đảm bảo việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình (phục vụ hoạt động du lịch) không ảnh hưởng lớn đến cấu trúc của hệ sinh thái rừng.

   Tùy theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để xin ý kiến hoặc không xin ý kiến trước khi UBND cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt dự án.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Luật Đất đai 2003 Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn