Đính chính địa chỉ thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:02/01/2017

Gia đình tôi có mua một phần thửa đất ký hiệu là 1 (~20m2) của nhà hàng xóm liền kề nhà tôi. Mảnh đất nhà hàng xóm có diện tích trên 100m2. Sau đó phần đất còn lại họ có bán cho 3 hộ khác nữa. Mỗi thửa hơn 30m2. Tôi ký hiệu là thửa 2, 3 và 4. Hiện nay thửa đất 3 và 4 đã tách sổ đỏ riêng. Còn lại thửa 1 và 2 đang chung sổ đỏ. Nay tôi muốn nhập thửa 1 vào cùng với sổ đỏ nhà tôi. Nhưng gặp một vấn đề là tên số nhà trên sổ đỏ không trùng khớp với địa chỉ thực tại. Vd: địa chỉ thực tại là số 8 ngõ 294/11/6 nhưng sổ đỏ lại ghi số 8 ngõ 294/6/11 => lỗi làm sai là do bên địa chính cấp sổ đỏ? Chính vì sai sót số nhà trên nên yêu cầu người đang đứng tên thửa đất số 2 phải làm đơn xác minh. Vậy đơn xác mình này phải khai như thế nào, nộp cho cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

   Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

   a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

   b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

   Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn, trên sổ đỏ có ghi sai thông tin về địa chỉ thực tại của số nhà trên đất, vì vậy, trong trường hợp này, người có thửa đất thứ 2 sẽ thực hiện thủ tục đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   Thủ tục đính chính quyền sử dụng đất như sau:

   - Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

   + Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

   - Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

   - Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   Đối với đơn xác minh thì trong nội dung xác minh người sử dụng đất nêu rõ mảnh đất hiện tại tọa lạc tại địa điểm nào? Giáp ranh 04 phía và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang có đất.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về đính chính địa chỉ thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Đất đai 2013 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn