Định mức kiểm kê đất đai chuyên đề tại tổng cục quản lý đất đai năm 2019

Ngày hỏi:04/09/2019

Được biết mới có quy định về kiểm kê đất đai năm 2019, xin cho hỏi định mức kiểm kê đất đai chuyên đề tại tổng cục quản lý đất đai được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục II Chương III Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định định mức kiểm kê đất đai chuyên đề tại Tổng cục quản lý đất đai như sau:

   Bảng 14

   STT

   Nội dung công việc

   ĐVT

   Định biên

   Định mức
   (Công nhóm /ĐVT)

   1

   Tổng hợp kết quả KKĐĐ chuyên đề của các vùng và cả nước

   Bộ/cả nước

   2KS3

   30,00

   2

   Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất liên quan đối tượng KKĐĐ chuyên đề của các vùng và cả nước

   Bộ/cả nước

   2KS3

   10,00

   3

   Xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ chuyên đề của các vùng và cả nước

   Bộ/cả nước

   2KS3

   30,00

   4

   In ấn, phát hành kết quả

   Bộ/cả nước

   2KTV6

   1,00

   Ghi chú: Định mức tại Bảng 14 được tính cho mỗi chuyên đề cần kiểm kê. Trường hợp một lần kiểm kê thực hiện với nhiều chuyên đề thì chi phí lao động được tính bằng tổng chi phí lao động của từng chuyên đề tính theo định mức tại bảng này.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn