Định mức lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã năm 2019

Ngày hỏi:03/09/2019

Tôi đang làm bên xã, được biết Bộ TNMT mới ban hành thông tư về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, anh chị cho hỏi theo quy định này thì định mức lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Định mức lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã năm 2019
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Mục I Chương II Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 Quy định định mức lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã như sau:

   Bảng 6

   STT

   Nội dung công việc

   ĐVT

   Định biên

   Định mức (theo tỷ lệ bản đồ) Công nhóm/ĐVT

   1/1000

   1/2000

   1/5000

   1/10000

   1

   Tổng hợp, khái quát hóa từ bản đồ KKĐĐ

   Bộ/xã

   1KS3

   6,00

   7,00

   8,00

   10,00

   2

   Biên tập, trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, chuẩn bị định dạng để phục vụ in bản đồ

   Bộ/xã

   1KS3

   4,00

   5,00

   6,00

   7,00

   3

   Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất

   Bộ/xã

   1KS3

   5,00

   5,00

   5,00

   5,00

   4

   Hoàn thiện và in bản đồ hiện trạng sử dụng đất

   Bộ/xã

   1KS2

   2,00

   2,00

   2,00

   2,00

   Ghi chú: Định mức tại Bảng 6 nêu trên tính cho xã trung bình (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở các tỷ lệ 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 (tương ứng với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 100 ha; bằng 300 ha, 1.000 ha, 5.000 ha). Khi tính định mức cho từng xã cụ thể thì căn cứ vào tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất và diện tích tự nhiên thực tế của xã đó để tính theo công thức sau:

   MX = Mtbx x Ktlx

   Trong đó:

   - MX là mức lao động của xã cần tính;

   - Mtbx là mức lao động của xã trung bình;

   - Ktlx là hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã (được xác định theo Bảng c Phụ lục số I của định mức).

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT