Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo theo đầu người

Ngày hỏi:05/08/2019

Liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất xây dựng công trình. Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định thì định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo theo đầu người được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo theo đầu người được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   Đơn vị tính: m2/người

   STT

   Phân theo cấp học

   Định mức sử dụng đất

   Cấp xã

   Cấp huyện

   Cấp tỉnh

   Nông thôn

   Đô thị

   Nông thôn

   Đô thị

   Nông thôn

   Đô thị

   1

   Trường mầm non

   0,60

   0,40

   0,60

   0,40

   0,60

   0,40

   2

   Trường tiểu học

   0,80 -1,00

   0,60 - 0,80

   0,80 - 1,00

   0,60 - 0,80

   0,80 - 1,00

   0,60 - 0,80

   3

   Trường phổ thông dân tộc bán trú

   0,90 - 1,00

   0,70 - 0,80

   0,90 - 1,00

   0,70 - 0,80

   0,90 - 1,00

   0,70 - 0,80

   4

   Trường trung học cơsở

   0,90 - 1,10

   0,70 - 0,90

   0,90 - 1,10

   0,70 - 0,90

   0,90 - 1,10

   0,70 - 0,90

   5

   Trường trung học cơ sở dân tộc nội trú

   0,90 - 1,05

   0,55 - 0,80

   0,90 - 1,05

   0,55 - 0,80

   6

   Trường trung học phổ thông

   0,85 - 1,00

   0,50 - 0,75

   0,85 - 1,00

   0,50 - 0,75

   7

   Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú

   0,90 - 1,05

   0,55 - 0,80

   8

   Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

   0,55 - 0,75

   0,35 - 0,55

   0,55 - 0,75

   0,35 - 0,55

   9

   Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

   0,05 - 0,07

   0,03 - 0,05

   10

   Trường trung cấp nghề

   0,60 - 0,75

   0,50 - 0,65

   11

   Trường cao đẳng nghề

   0,65 - 0,80

   0,45 - 0,65

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT