Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao theo đầu người

Ngày hỏi:05/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao theo đầu người được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao theo đầu người được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   Đơn vị tính: m2/người

   STT

   Phân theo vùng

   Định mức sử dụng đất

   Cấp xã

   Cấp huyện

   Cấp tỉnh

   Đồng bằng

   Miền núi

   Đồng bằng

   Miền núi

   1

   Trung du miền núi phía Bắc

   1,46 - 1,79

   1,22 - 1,51

   1,65 - 1,82

   1,68 - 1,88

   1,89 - 1,99

   2

   Đồng bằng sông Hồng

   0,71 - 0,87

   0,71 - 0,87

   0,87 - 1,03

   0,87 - 1,03

   0,88 - 1,08

   3

   Bắc Trung bộ

   1,11 - 1,36

   1,18 -1,45

   1,32 - 1,68

   1,35 - 1,62

   1,36 - 1,84

   4

   Duyên Hải Nam Trung bộ

   1,00 - 1,24

   1,05 - 1,30

   1,25 - 1,51

   1,35 - 1,60

   1,61 - 1,74

   5

   Tây Nguyên

   1,25 - 1,54

   1,28 - 1,55

   1,55 - 1,78

   1,56 - 1,85

   1,86 - 1,96

   6

   Đông Nam bộ

   0,63 - 0,80

   0,63 - 0,80

   0,81 - 0,95

   0,81 - 0,95

   0,94 - 1,02

   7

   Đồng bằng sông Cửu Long

   0,70 - 0,89

   0,70 - 0,89

   0,89 - 1,01

   0,89 - 1,01

   1,02 - 1,07

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT