Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa theo công trình được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa theo công trình được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa theo công trình được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa theo công trình được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   STT

   Tên công trình

   Định mức sử dụng đất

   Cấp xã

   Cấp huyện

   Cấp tỉnh

   Cấp trung ương

   Quy mô dân số (nghìn người)

   Diện tích công trình (1.000m2)

   Quy mô dân số (nghìn người)

   Diện tích công trình (1.000m2)

   Quy mô dân số (nghìn người)

   Diện tích công trình (1.000m2)

   Diện tích công trình (1.000m2)

   1

   Hội trường thôn, trụ sở thôn, câu lạc bộ thôn

   0,05 - 1,0

   2

   Nhà văn hóa thôn

   0,2 - 0,5

   3

   Trung tâm văn hóa

   <5

   0,5 - 1,0

   <100

   2,5 - 5,0

   <1.000

   5,0 - 10,0

   >5

   1,0 - 3,0

   ≥100

   5,0 - 10,0

   ≥1.000

   10,0 - 15,0

   4

   Cung thiếu nhi hoặc nhà thiếu nhi hoặc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi

   <100

   2,5 - 3,0

   <1.000

   5,0

   100 - 150

   3,0 - 4,0

   1.000 - 1.500

   5,0 - 7,5

   >150

   4,0-5,0

   >1.500

   7,5 - 10,0

   5

   Cung văn hóa lao động hoặc nhà văn hóa lao động

   <100

   2,5 - 3,0

   <1.000

   5,0

   100 - 150

   3,0 - 4,0

   1.000 - 1.500

   5,0 - 7,5

   >150

   4,0 - 5,0

   >1.500

   7,5 - 10,0

   6

   Rạp chiếu phim

   1,5 - 3,0

   5,0 - 10,0

   10,0 - 15,0

   7

   Rạp xiếc

   10,0 - 15,0

   10,0 - 15,0

   8

   Nhà hát

   10,0 - 20,0

   15,0 - 25,0

   9

   Nhà triển lãm văn học nghệ thuật

   1,0 - 1,5

   20,0 - 25,0

   10

   Nhà bảo tàng

   20,0 - 25,0

   20,0 - 25,0

   11

   Quảng trường

   <1.000

   10,0 - 15,0

   >1.000

   15,0 - 20,0

   12

   Thư viện

   0,5 - 1,0

   7,0 - 14,0

   10,0 - 15,0

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT