Định mức thống kê đất đai cả nước năm 2019

Ngày hỏi:31/08/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành thì định mức thống kê đai cả nước năm 2019 được quy định thế nào? Nhờ ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục IV Chương I Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định định mức thống kê đất đai cả nước như sau:

   Bảng 4

   STT

   Nội dung công việc

   ĐVT

   Định biên

   Định mức
   Công/ĐVT

   1

   Tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ, xử lý số liệu, báo cáo kết quả TKĐĐ của cấp tỉnh (kết quả TKĐĐ cấp tỉnh, thống kê đất quốc phòng, đất an ninh)

   1.1

   Tiếp nhận kết quả TKĐĐ

   Bộ/cả nước

   Nhóm 2 (1KS4+1KS5)

   3,00

   1.2

   Kiểm đếm hồ sơ, xử lý kết quả TKĐĐ

   Bộ/cả nước

   Nhóm 2 (1KS4+1KS5)

   21,00

   1.3

   Hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả TKĐĐ

   Bộ/cả nước

   Nhóm 2 (1KS4+1KS5)

   10,00

   2

   Tổng hợp số liệu TKĐĐ các vùng và cả nước

   2.1

   Rà soát, xử lý số liệu thống kê của cấp tỉnh đối với các khu vực tranh chấp, chồng, hở địa giới hành chính

   Bộ/cả nước

   2KS5

   10,00

   2.2

   Tổng hợp số liệu TKĐĐ các vùng và cả nước

   Bộ/cả nước

   2KS5

   20,00

   2.3

   Rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu thống kê đất quốc phòng, đất an ninh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an với số liệu TKĐĐ của cấp tỉnh (giữa các biểu, giữa dạng giấy và dạng số)

   Bộ/cả nước

   2KS5

   26,00

   3

   Phân tích số liệu, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tình hình biến động đất đai các vùng và cả nước

   3.1

   Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất của các vùng và cả nước

   Bộ/cả nước

   2KS5

   50,00

   3.2

   Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất đai trong năm thống kê của các vùng và cả nước

   Bộ/cả nước

   2KS5

   50,00

   3.3

   Phân tích, đánh giá tình hình tranh chấp địa giới hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh trong cả nước

   Bộ/cả nước

   2KS5

   16,00

   3.4

   Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong năm của các vùng và cả nước

   Bộ/cả nước

   2KS5

   10,00

   4

   Xây dựng báo cáo kết quả TKĐĐ của cả nước:

   4.1

   Tổng hợp tình hình thực hiện TKĐĐ của cả nước

   Bộ/cả nước

   3KS5

   32,00

   4.2

   Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc quản lý, sử dụng đất đai đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và môi trường của cả nước

   Bộ/cả nước

   3KS5

   30,00

   4.3

   Xây dựng báo cáo TKĐĐ của cả nước

   Bộ/cả nước

   3KS5

   15,00

   5

   Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả TKĐĐ của cả nước

   Bộ/cả nước

   2KS1

   2,00

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT