Đo vẽ thiếu diện tích so với bản án, thi hành án

Ngày hỏi:07/11/2016

Năm 2000, tôi được phia chia phần đất với tổng diện tích 300m2 (theo bản án và đã được cơ quan thi hành án thực hiện giao đất đối với phần đất nêu trên). Tuy nhiên, do có một số việc gia đình nên đến nay tôi mới thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay khi đo đạc lại diện tích giảm chỉ còn 250m2 do quá trình sử dụng đất, và quá trình đo đạc tại thời điểm năm 2000 không ổn định (tôi cam kết không thắc mắc khiếu nại với diện tích giảm, các chủ sử dụng đất liền kề không tranh chấp). Nay, cơ quan cấp Giấy (chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai) không thực hiện đo đạc, cấp Giấy cho tôi (với lý do diện tích không đúng với năm 2000 được giao). Nhưng theo quy định tại khoản 5 Điều 98 “Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất....... Vậy, trong trường hợp của tôi, tôi cần có thêm giấy tờ gì khác so với quy định để được cấp GCNQSDĐ, liên hệ với cơ quan nào, thi hành án, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hay cơ quan nào khác.

Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

 • Do Ông (bà) không cung cấp hồ sơ kèm theo nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở để trả lời một cách cụ thể. Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời để Ông (bà) tham khảo như sau:

  Ông (bà) trình bày: Năm 2000, Ông (bà) được phân chia phần đất với tổng diện tích 300m2 theo bản án và đã được cơ quan thi hành án thực hiện giao đất đối với với tổng diện tích 300m2. Năm 2016, Ông (bà) mới thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đo đạc lại chỉ còn 250m2 nhưng nay chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không thực hiện đo đạc, cấp Giấy cho Ông (bà) vì diện tích không đúng với năm 2000 được giao.

  Qua nội dung trình bày cho thấy, Ông (bà) chưa nêu rõ:

  - Việc đo đạc xác định lại diện tích còn 250m2 do cơ quan nào thực hiện.

  - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai không thực hiện đo đạc, cấp Giấy cho Ông (bà) vì diện tích không đúng với năm 2000 được giao: Chi nhánh đã có văn bản trả lời về nội dung này hay không?

  Căn cứ khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

  “5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

  Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

  Do đó, đề nghị Ông (bà) liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND cấp huyện cung cấp toàn bộ hồ sơ để được hướng dẫn cụ thể.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn