Doanh nghiệp có thể thế chấp đất tại đâu?

Ngày hỏi:13/12/2018

Doanh nghiệp chúng tôi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện tại doanh nghiệp chúng tôi muốn thế chấp quyền sử dụng đất này để lấy tiền phát triển kinh tế của gia đình. Vậy ngoài ngân hàng ra thì doanh nghiệp chúng tôi còn có thể thế chấp đất này tại các tổ chức, cá nhân khác như là doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp hay không? Vì làm thủ tục ở ngân hàng thì lâu lắm.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

   Theo quy định tại Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất là những tổ chức, cá nhân, hộ gia đình,... được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

   Trong đó, tổ chức (bao gồm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao) có thể được Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; hoặc công nhận quyền sử dụng đất.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì tổ chức được thế chấp quyền sử dụng đất hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.

   Tại Điểm d Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2014 có quy định:

   "Điều 174. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

   ...

   2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

   ...

   d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;"

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì tổ chức trong nước (bao gồm các tổ chức kinh tế) được thế chấp bằng quyền sử dụng đất của mình tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

   Đồng nghĩa, các tổ chức trong nước không được thế chấp bằng quyền sử dụng đất của mình tại các tổ chức, cá nhân khác không phải là tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

   => Do đó: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp, doanh nghiệp của bạn được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ được thế chấp quyền sử dụng đất hợp pháp của doanh nghiệp trong trường hợp này tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam như là các ngân hàng thương mại, hoặc các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam,...

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn