Dòi lại đất cho mượn không phải bồi thường

Ngày hỏi:26/04/2013

Năm 2006, tôi có cho một người em họ mượn đất thổ cư để ở (có hợp đồng), nay tôi muốn sử dụng nên đòi lại phần đất này. Người mượn đất đồng ý trả lại mặt bằng cho tôi nhưng đòi tôi phải bồi thường phần tài sản mà họ đã xây cất trên đó. Xin hỏi Trợ giúp viên pháp lý tôi có phải bồi thường cho người này không?

  • Với việc cho mượn đất ở, giữa anh và người mượn đã xác lập một hợp đồng mượn tài sản. Theo quy định tại Điều 512 Bộ luật Dân sự (BLDS) thì: "Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được". Vì vậy, anh có quyền đòi lại đất đã cho người này mượn khi đã hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

   Trong trường hợp "bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý" (khoản 1 Điều 517 BLDS).

   Mặt khác, Điều 515 BLDS cũng quy định bên mượn có quyền: "Yêu cầu bên cho mượn phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, nếu có thỏa thuận". Do đó, trong trường hợp hai bên có thỏa thuận, người mượn đất có quyền yêu cầu anh phải thanh toán chi phí cho việc xây cất nhà trên đất vì đã làm tăng giá trị quyền sử dụng đất của anh. Trong trường hợp hai bên không có thỏa thuận thì anh không phải thanh toán chi phí xây dựng trên mảnh đất mà anh đã cho mượn.


  Nguồn:

  Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn