Đòi lại mảnh đất đã giao cho người khác sử dụng từ năm 1989 nhưng không có giấy tờ chứng minh

Ngày hỏi:21/07/2004
Năm 1980 ông A khai hoang đất để trồng cây hàng năm.Năm 1989 ông A cho bà B mượn đất canh tác nhưng không có hợp đồng cho mượn vàông A chuyển đi nơi khác sinh sống. Năm 2012 ông A đến đòi bà B trả đất. Vậyông A có đòi được đất bà B hay không? Xin cảm ơn! Gửi bởi: Hồ Trung Duẩn

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Việc ông A có đòi được đất hay không trước hết phụthuộc vào sự thỏa thuận với bà B, nếu không tự thỏa thuận được sẽ dựa vào các quyđịnh của pháp luật có liên quan để giải quyết. Nếu khi được ông A yêu cầu, bà Btự nguyện đồng ý trả lại ông A miếng đất thì cho dù pháp luật quy định như thếnào hay hồ sơ địa chính ghi nhận ra sao thì ông A vẫn có thể lấy lại mảnh đấtmình đã khai hoang. Tuy nhiên, nếu bà B không chấp nhận, có tranh chấp xảy ra,các bên sẽ phải nhờ cơ quan có thẩm quyền can thiệp giải quyết theo quy địnhcủa pháp luật.

   Để xác định quyền của ông A cũng như quyền của bà Bđối với mảnh đất đó thì trước hết cần xem xét các giấy tờ liên quan đến mảnhđất đó. Tại mỗi địa phương thì cơ quan địa chính sẽ lập và quản ký hồ sơ địachính để quản lý tình hình sử dụng đất tại địa phương mình. Khi giải quyếttranh chấp giữa ông A, bà B và để xác định quyền của các bên liên quan thì cácbên có thể dựa vào các loại hồ sơ địa chính như: bản đồ địa chính, sổ địachính, sổ mục kê đất đai, sổ theo dõi biến động đất đai ….

   Ngoài ra, phải xét đến trường hợp: hiện nay, mảnh đấtđó đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất haychưa? giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ai? Theo quy định tại Điều 50Luật Đất đai về các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụngđất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranhchấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sửdụng đất khi có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này. Bêncạnh đó còn có trường hợp: Hộ gia đình,cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điềunày nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nayđược Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp,phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạchsử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộptiền sử dụng đất. Theo quy định này thì bà B hoàn toàn có khả năng làm thủtục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để trở thành chủ sử dụng của mảnhđất. Trong trường hợp này, việc ông A đòi lại mảnh đất đó là rất khó. Hơn nữa,việc ông A giao cho bà B sử dụng mảnh đất đã khai hoang không có giấy tờ chứngminh nên càng ít có khả năng để đòi lại.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn