Đối tượng được giao, thuê đất nuôi trồng thủy sản

Ngày hỏi:10/03/2011

Ông Trần Minh Hưng, công tác tại Chi cục nuôi trồng thủy sản Thái Bình đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch vùng bãi triều ven biển, như: Thẩm quyền, căn cứ phân định vùng bãi triều ven biển giữa các xã trong huyện; đối tượng, thời hạn, hạn mức giao, cho thuê đất bãi triều ven biển cho NTTS; thẩm quyền giao, cho thuê đất bãi triều ven biển và các văn bản liên quan đến công tác này.

  Nội dung này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tư vấn như sau:

  • Theo quy định thì UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền giao, cho thuê và phân định vùng bãi triều ven biển giữa các xã trong huyện.

   Đối tượng giao, cho thuê đất bãi triều ven biển

   Theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 28 Luật Thủy sản; Điều 10 Nghị định số 27/2005/NĐ-CP ngày 8/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản thì đối tượng giao, cho thuê đất bãi triều ven biển phục vụ cho NTTS gồm:

   - Cá nhân sinh sống tại địa phương trực tiếp NTTS mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ NTTT được UBND xã, phường, thị trấn sở tại xác nhận hoặc phải chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp;

   - Tổ chức, cá nhân thuê mặt nước biển để NTTS theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

   - Tổ chức cá nhân nước ngoài thuê mặt nước biển để NTTS theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam xét duyệt;

   - Cơ quan nghiên cứu khoa học về thủy sản theo quy hoạch, chương trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   Thời hạn, hạn mức giao, cho thuê đất bãi triều ven biển

   Theo quy định tại khoản 6, Điều 28 Luật Thủy sản; Điều 12, 13 Nghị định 27/2005/NĐ-CP thì: Thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển để NTTS không quá 20 năm. Khi hết thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển, người sử dụng có nhu cầu tiếp tục sử dụng để NTTS mà Nhà nước không có nhu cầu thu hồi thì người sử dụng được quyền tiếp tục sử dụng theo quyết định giao mặt nước biển hoặc hợp đồng thuê mặt nước biển mới.

   Về hạn mức, diện tích mặt nước biển được giao để NTTS không quá 1 ha. Diện tích mặt nước biển cho thuê để NTTS không quá 30 ha trong vùng biển 3 hải lý trở vào bờ hoặc không quá 100 ha trong vùng biển cách bờ từ 3 hải lý trở ra.

   Thẩm quyền giao, cho thuê đất bãi triều ven biển

   Theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 28 Luật Thủy sản; Điều 10 của Nghị định 27/2005/NĐ-CP thì thẩm quyền giao, cho thuê đất bãi triều ven biển phục vụ NTTS bao gồm:

   - UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giao mặt nước biển không thu tiền sử dụng mặt nước biển cho cá nhân sinh sống tại địa phương;

   - UBND cấp tỉnh giao mặt nước biển cho cơ quan nghiên cứu khoa học về thủy sản theo quy hoạch, chương trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   - UBND cấp tỉnh cho thuê mặt nước biển để NTTS cho tổ chức, cá nhân thuê mặt nước biển để NTTS theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

   - Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê mặt nước biển để NTTS theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam xét duyệt.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn