Đóng thuế bao nhiêu cho đất nông nghiệp chưa có sổ đỏ?

Ngày hỏi:20/09/2013

Tôi có thửa đất nông nghiệp có diện tích 1500m2 sang lại năm 2001 bằng giấy tay và không có công chứng. Nay Nhà nước đo đạc để cấp sổ đỏ, nghe nói phải nộp 50% thuế sử dụng đất có đúng không ? Hay có thuế gì khác?

  • Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định căn cứ tính thuế đất nông nghiệp dựa trên:

   - Diện tích;

   - Hạng đất;

   - Định suất thuế tính bằng kilôgam thóc trên một đơn vị diện tích của từng hạng đất.

   Cụ thể:

   Điều 6

   Diện tích tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là diện tích giao cho hộ sử dụng đất phù hợp với sổ địa chính Nhà nước. Trường hợp chưa lập sổ địa chính thì diện tích tính thuế là diện tích ghi trên tờ khai của hộ sử dụng đất.

   Điều 7

   1. Đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản được chia làm 6 hạng, đất trồng cây lâu năm được chia làm 5 hạng.

   Căn cứ để xác định hạng đất gồm các yếu tố:

   - Chất đất;

   - Vị trí;

   - Địa hình;

   - Điều kiện khí hậu, thời tiết;

   - Điều kiện tưới tiêu.

   2. Chính phủ quy định tiêu chuẩn hạng đất tính thuế theo các yếu tố nói tại Điều này và có tham khảo năng suất bình quân đạt được trong điều kiện canh tác bình thường của 5 năm (1986 - 1990).

   3 Hạng đất tính thuế được ổn định 10 năm. Trong thời hạn ổn định hạng đất, đối với vùng mà Nhà nước đầu tư lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao, Chính phủ điều chỉnh lại hạng đất tính thuế.

   Điều 8

   Căn cứ vào tiêu chuẩn của từng hạng đất và hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác định hạng đất tính thuế cho từng hộ nộp thuế trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

   Điều 9

   Định suất thuế một năm tính bằng kilôgam thóc trên 1 ha của từng hạng đất như sau:

   1. Đối với đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:

   Hạng đất

   Định suất thuế

   1

   550

   2

   460

   3

   370

   4

   280

   5

   180

   6

   50

   2. Đối với đất trồng cây lâu năm:

   Hạng đất

   Định suất thuế

   1

   650

   2

   550

   3

   400

   4

   200

   5

   80

   3. Đối với cây ăn quả lâu năm trồng trên đất trồng cây hàng năm chịu mức thuế như sau:

   - Bằng 1,3 lần thuế đất trồng cây hàng năm cùng hạng, nếu thuộc đất hạng 1, hạng 2 và hạng 3;

   - Bằng thuế đất trồng cây hàng năm cùng hạng, nếu thuộc đất hạng 4, hạng 5 và hạng 6.

   4. Đối với cây lấy gỗ và các loại cây lâu năm thu hoạch một lần chịu mức thuế bằng 4% giá trị sản lượng khai thác.

   Như vậy, Nhà nước tính thuế đất nông nghiệp dựa trên những căn cứ quy định ở trên. Từ đó bạn có thể tính được thuế sử dụng đất nông nghiệp mà bạn phải nộp.


  Nguồn:

  Batdongsanhungyen.com.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn