Được cấp đất sản xuất kinh doanh trả tiền hàng năm có được cho thuê lại không?

Ngày hỏi:14/03/2020

Xin chào ban biên tập, Tôi có một trường hợp cần tư vấn như sau: Có doanh nghiệp được cấp đất sản xuất kinh doanh trả tiền hàng năm. Hiện nay nhà xưởng đã chuyển đi nơi khác, cho tôi hỏi doanh nghiệp có thể cho thuê mảnh đất trên hay không? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 175 Luật đất đai 2013 thì quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm được quy định như sau:

   Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

   Như vậy đối với vấn đề trên, doanh nghiệp sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm chỉ có thể cho thuê lại quyền sử đất trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

   Để biết thêm thông tin về vấn đề trên bạn có thể tham khảo tại Luật đất đai 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn