Gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp

Gia đình tôi có một mảnh đất nông nghiệp ở huyện Hóc Môn. Do là đất thuê của Nhà nước nên tôi muốn hỏi thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất khi hết thời hạn thuê đất. Cảm ơn

  Nội dung này được Công ty luật Thanh và cộng sự tư vấn như sau:

  • Thứ nhất, về thời hạn cho thuê đất nông nghiệp

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 126 Luật Đất đai 2013 về đất sử dụng có thời hạn: “Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.”

   Thứ hai, về trình tự, thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, về trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất:

   “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.”

   Theo đó, sau khi hết thời hạn sử dụng đất, gia đình bạn nếu có nhu cầu thì vẫn tiếp tục sử dụng đất bình thường mà không cần phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

   Trường hợp bạn muốn thực hiện thủ tục này, thì theo Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, bạn cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất và nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để kiểm tra hồ sơ. Sau đó, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ và xác nhận gia hạn quyền sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao Giấy chứng nhận đã cấp cho bạn.

   Thứ ba, về hồ sơ đề nghị gia hạn quyền sử dụng đất

   Theo Khoản 10 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định:

   “ Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu gồm có:

   a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

   b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.”

   Thứ tư, quy định về trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

   Theo Khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.”

   Theo Khoản Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

   “a) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này;

   b) Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì trả kết quả sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất; trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì trả kết quả sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính;

   c) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do không đủ điều kiện giải quyết.”


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT THANH VÀ CỘNG SỰ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn