Giá trị giấy phép đo đạc bản đồ

Ngày hỏi:07/11/2016

Trước đây các giấy phép đo đạc bản đồ được cấp có thời hạn sử dụng là 10 năm (theo Quyết định 05 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) có nhiều trường hợp được cấp phép đến năm 2019. Căn cứ theo Thông tư số 32/2010?TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Các giấy phép có thời hạn ghi trên giấy phép sau ngày 31 tháng 12 năm 2015 sẽ chấm dứt giá trị sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì giấy phép đã cấp trước đây theo thời hạn được cấp phép. Vậy cho em hỏi: Các giấy phép cấp từ năm 2009 đến năm 2019 (theo Quyết định 05/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường) kể từ ngày 01/01/2016 có còn giá trị hay không?

  Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Theo thông tin của ông cung cấp, Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của đơn vị ông được cấp năm 2009 theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế đăng ký và cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ, theo đó thời hạn của giấy phép là 10 năm. Căn cứ khoản 1 Điều 35 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP, ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, thì những giấy phép sau ngày 01/7/2015 mà còn hiệu lực thì sẽ có thời hạn như thời hạn ghi trên giấy phép. Do vậy, giấy phép của đơn vị ông từ ngày 01/01/2016 vẫn còn hiệu lực cho đến thời hạn ghi trên giấy phép.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn