Giải quyết tranh chấp về bồi thường hỗ trợ tái định cư

Ngày hỏi:25/10/2016

Tôi có một miếng đất có căn nhà 108m2 khi thực hiện đường cao tốc tôi thuộc diện giải tỏa trắng, không còn chổ ở nào khác. Tôi được các anh giải phòng mặt bằng nói tôi thuộc diện tái định cư bằng tiền 80 triệu đồng. Tôi không đồng ý vì không đủ mua đất khác. Các anh nói sẽ thu tiền 80 triệu lại sẽ bố trí cho tôi một nền tái định cư 81m2 (giá 56 triệu) yêu cầu tôi phải trả tiền 80 triệu và phải bỏ thêm 56 triệu trong tiền đền bù để được bố trí tái định cư như vậy có đúng không? Như vậy thiệt cho tôi. Xin Ban biên tập Thư Ký Luật hướng dẫn giúp hoặc có lời khuyên để tôi có thể lựa chọn. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 79 Luật Đất đai 2013:

   Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

   1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

   a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

   b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

   2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

   3. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất.

   4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Hướng dẫn thực hiện quy định này, Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định chị tiết về bồi thương về đất ở khi nhà nước thu hồi đất như sau:

   Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

   Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

   1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

   a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

   b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

   Trường hợp của bạn bị thu hồi toàn bộ số đất ở và bạn không còn chỗ ở nào khác, khi Nhà nước thu hồi đất ở mà bạn có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì sẽ được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư trừ trường hợp bạn không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì sẽ được bồi thường bằng tiền.

   Như vậy, căn cứ vào những quy định này, cơ quan giải phóng mặt bằng nói nhà bạn thuộc diện bồi thường bằng tiền là trái với quy định của pháp luật đất đai. Và bạn có thể căn cứ vào Điều 204 Luật Đất đai 2013 để thực hiện các thủ tục khiếu nại, khiếu kiện về đất đai khi nhận được quyết định bồi thường tái định cư bằng tiền mặt. Cụ thể:

   Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

   1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

   2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về giải quyết tranh chấp về bồi thường hỗ trợ tái định cư. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Đất đai 2013 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn