Giáo viên có được nhận đất trồng lúa tặng cho không?

Ngày hỏi:04/07/2019

Hiện giờ bố mẹ tặng cho tôi đất trồng lúa, mà tôi là giáo viên. Vậy tôi có được nhận đất nông nghiệp do bố mẹ tặng không? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ theo Khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định: Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

   - Thông tin đưa ra bạn là giáo viên, như vậy bạn có hai trường hợp:

   + Trường hợp 1: Ngoài thời gian làm giáo viên bạn vẫn trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì sẽ được nhận tặng cho đất trồng lúa từ bố, mẹ.

   + Trường hợp 2: Bạn chỉ làm giáo viên mà không tham gia vào sản xuất nông nghiệp thì không được nhận tặng cho đất trồng lúa từ bố, mẹ.

   - Mặt khác, bạn vẫn có quyền nhận đất trồng lúa này kể cả khi không tham gia sản xuất nông nghiệp bằng việc bố, mẹ bạn để lại quyền thừa kế mảnh đất này cho bạn.

   => Kết luận, bạn có quyền nhận đất trồng lúa từ bố, mẹ thông qua nhận thừa kế hoặc nhận tặng cho khi bạn có tham gia sản xuất trực tiếp nông nghiệp.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn