Giấy CNQSD đất cấp cho người chết

Ngày hỏi:02/02/2015

Ngày 03/12/2009, ông Trần Văn A nộp hồ sơ đăng ký cấp đổi Giấy CNQSD đất, đến ngày 24/4/2012 UBND huyện B cấp giấy CNQSD đất số CH01402 cho ông A. Tháng 12/2014, gia đình ông A đến Văn phòng ĐKQSD đất huyện B để nhận Giấy CNQSD đất. Tuy nhiên, qua xác minh được biết ông A đã chết vào tháng 10/2008 (được UBND xã nơi cư trú cấp giấy chứng tử vào ngày 10/12/2009), hồ sơ đề nghị cấp đổi không do ông A đi làm mà do người thân ông A tiến hành đi làm, đến khi được UBND huyện B cấp Giấy mới thì ông A đã chết cách đó mấy năm.  Vậy trường hợp này có cấp trái quy định pháp luật không? hướng dẫn cách xử lý Giấy này?

  • Với trường hợp người cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chế trước khi nhận giấy chứng nhận thì phòng TNMT có thể yêu cầu những thừa kế của ho bổ sung hồ sơ để điều chỉnh cấp GCN QSD đất cho các thừa kế theo quy định pháp luật về thừa kế.

   Theo quy định tại khoản 1, Điều 11, Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ: Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi là người nhận chuyển quyền) trước ngày 1-7-2004 mà chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của bên chuyển quyền (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển quyền) thì không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại điều 12 nghị định 84 thì trường hợp cá nhân sử dụng đất chết trước khi trao giấy chứng nhận thì không cấp giấy chứng nhận cho người đã chết mà những người thừa kế của người đã chết làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận.

   Ngoài ra theo quy định tại điều 12 của Luật nhà ở thì không ghi tên người đã chết trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chết trong thời hạn cấp giấy. Các trường hợp khác, khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận phải xác định người được thừa kế nhà ở đó theo quy định của pháp luật về dân sự để được ghi tên vào giấy chứng nhận.

   Công chứng văn bản thỏa thuận cử người đại diện cho các đồng thừa kế đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

   * Chủ thể tiến hành: Những người thừa kế theo pháp luật quy định tại Điều 676 Bộ luật Dân sự: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (trong đó có bố bạn và cô bạn).

   * Cơ quan tiến hành: Bất kỳ tổ chức công chứng nào trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.

   * Thủ tục:

   - Nộp bộ hồ sơ yêu cầu công chứng gồm:

   + Yêu cầu công chứng;

   + Giấy chứng tử của ông nội;

   + Giấy tờ tùy thân của các thừa kế;

   + Những giấy tờ khác( …).

   - Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra dự thảo văn bản thỏa thuận (nếu các bên đã có dự thảo) hoặc giúp các bên soạn thảo văn bản. Các bên sẽ ký văn bản và công chứng viên công chứng văn bản đó theo thủ tục quy định tại Điều 35 Luật Công chứng.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn