Hai văn bản hướng dẫn giải quyết về nhà ở, nội dung khác nhau

Ngày hỏi:20/11/2008

Để giải quyết về giao dịch dân sự về nhà ở tại các tỉnh phía Nam, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, nay là Chính phủ ban hành Quyết định 297 ngày 02/10/1991. Năm 1998 Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 58/1998 ngày 20/8/1998 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991. Quyết định 297 và Nghị quyết số 58 cơ bản đều giải quyết về nhà ở. Vậy xin hỏi luật sư, khi Nghị quyết 58 ra đời thì Quyết định 297 còn hiệu lực thi hành hay không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Nghiên cứu hai văn bản ông nêu, luật sư thấy: + Quyết định 297 ngày 2/10/1991 về giải quyết một số vấn đề về nhà ở. Đối tượng điều chỉnh của quyết định này là nhà ở do Nnhà nước đang quản lý, sử dụng theo chính sách cải tạo về nhà ở theo (Nghị định số 19 ngày 29/6/1960 và Nghị định số 24 ngày 13/2/1961 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn do cấp bộ ban hành áp dụng cho các tỉnh phía Bắc; Quyết định số 111 ngày 14/4/1977, Quyết định 305 ngày 17/11/1977 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn cho cấp bộ ban hành áp dụng cho các tỉnh phía Nam). Đối với nhà ở tuy thuộc diện cải tạo nhưng tính đến ngày 1/7/1991 Nhà nước không tiến hành các thủ tục quản lý và thực tế Nhà nước không quản lý hoặc không bố trí sử dụng thì Nhà nước công nhận quyền sở hữu thuộc về chủ nhà. Quyết định này giải quyết 7 nội dung về vấn đề về nhà ở do Nhà nước đang quản lý và công dân. + Đối với Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH 10 quy định về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập từ trước ngày 1/7/1991. Phạm vi áp dụng của Nghị quyết này được áp dụng đối với các giao dịch dân sự về nhà ở đang thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1/7/1991 (ngày pháp lệnh nhà ở năm 1991 có hiệu lực) giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cơ quan, tổ chức, bao gồm các giao dịch: thuê nhà ở; cho muợn; cho ở nhờ nhà ở; mua bán nhà ở; đổi nhà ở; tặng cho nhà ở; thừa kế nhà ở; quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân. Như vậy, phạm vi điều chỉnh của Quyết định 297 của Chính phủ và Nghị quyết số 58 của Uỷ ban thường vụ quốc hội tuy đều quy định về giải quyết về nhà ở nhưng nội dung của hai văn bản này điều chỉnh các quan hệ khác nhau. Nghị quyết 58 điều chỉnh các giao dịch dân sự về nhà ở còn Quyết định 297 thì quy định việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở do Nhà nước đang quản lý, sử dụng theo chính sách cải tạo về nhà ở. Do đó, khi Nghị quyết 58 có hiệu lực thi hành nhưng Nghị quyết 58 không quy định bãi bỏ Quyết định 297 nên quyết định 297 vẫn có hiệu lực thi hành cùng với Nghị quyết 58 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giải quyết về nhà ở
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn