Hạn mức giao đất rừng cho hộ gia đình

Ngày hỏi:07/11/2016

Xin hỏi đất rừng được giao sử dụng cho hộ gia đình có hạn mức diện tích bao nhiêu và thời hạn bao nhiêu năm?

  Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân được quy định cụ thể tại Điều 129 Luật Đất đai 2013. Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 129 Luật Đất đất đai 2013 thì hạn mức giao đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 30 héc ta đối với mỗi loại đất.

   Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 126 của Luật Đất đất đai 2013 thì thời hạn giao đất nông nghiệp là 50 năm.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn