Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Ngày hỏi:21/07/2014
Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là gì?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Khoản 3, điều 3, nghị định số 43/2010/ NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định:

   Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Phối hợp với các cơ quan liên quan có liên quan có liên quan xây dựng và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiện thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với dự liệu phục vụ công tác đăng ký doanh nghiệp.

   Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia bao gồm Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn