Hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Lạng Sơn có được giảm tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không?

Ngày hỏi:19/03/2015

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Lạng Sơn có được giảm tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tư vấn như sau:

  • Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

   1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

   Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

   Như vậy, theo quy định trên: Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Lạng Sơn được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất.


  Nguồn:

  Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn