Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở có phải nộp tiền sử dụng đất hay không?

Ngày hỏi:08/10/2018

Em đang làm bài tập về Luật đất đai, mà có câu hỏi này em không trả lời được. Mong anh/chị trả lời giúp em. Cụ thể câu hỏi của thầy em là: Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở có phải nộp tiền sử dụng đất hay không? Mong các anh/chị trả lời ngay giúp em ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật thì đất đai là một vùng đất có ranh giới, vị trí, diện tích cụ thể và có các thuộc tính tương đối ổn định hoặc thay đổi nhưng có tính chu kỳ, có thể dự đoán được, có ảnh hưởng tới việc sử dụng đất trong hiện tại và tương lai của các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội như: thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình, địa mạo, địa chất, thuỷ văn, thực vật, động vật cư trú và hoạt động sản xuất của con người.

   Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân thành 3 nhóm:

   - Nhóm đất nông nghiệp;

   - Nhóm đất phi nông nghiệp;

   - Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

   Trong đó, nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm đất ở (gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị) và nhiều loại đất khác theo quy định.

   Nhà nước căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; và nhu cầu sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai 2013 thì Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với cá nhân được giao đất ở.

   Mặt khác, Khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP cũng đồng thời quy định đối tượng thu tiền sử dụng đất như sau:

   "1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:

   a) Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

   ..."

   Như vậy, căn cứ các quy định được trích dẫn cũng như các phân tích trên đây thì có thể xác định được hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

   Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở phải nộp tiền sử dụng đất và được xác định trên các căn cứ sau:

   - Diện tích đất ở được giao;

   - Mục đích sử dụng đất;

   - Giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn