Hộ gia đình có 2 đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội được hiểu như thế nào?

Ngày hỏi:17/12/2019

Tôi có vấn đề thắc mắc về tiêu chí chấm điểm khi mua nhà ở xã hội như sau: Theo quy định tại Mục 3, Điều 23 Nghị định 100/2015/NĐ-CP thì: "Tiêu chí ưu tiên khác: (1) Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2 được 10 điểm...".

Vậy cho tôi được hỏi, tiêu chí (1) hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2 được hiểu như thế nào? Ở đây có thể hiểu là 02 người phải thuộc đối tượng 1, còn những người còn lại có thể thuộc đối tượng 1 hoặc 2 được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 23 Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định về Thang điểm xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, cụ thể:

   TT

   Tiêu chí chấm điểm

   Số điểm

   1

   Tiêu chí khó khăn về nhà ở:

   - Chưa có nhà ở.

   40

   - Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân dưới 10 m2/người.

   30

   2

   Tiêu chí về đối tượng:

   - Đối tượng 1 (quy định tại các Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở).

   30

   - Đối tượng 2 (quy định tại các Khoản 4 và 9 Điều 49 của Luật Nhà ở

   20

   - Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở).

   40

   3

   Tiêu chí ưu tiên khác:

   - Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2.

   10

   - Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2.

   7

   - Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2

   4

   Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

   4

   Tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định:

   (theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có)

   10

   Căn cứ quy định nêu trên thì cách hiểu của bạn về trường hợp (1) phải là hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, còn các đối tượng còn lại có thể thuộc đối tượng 1 hoặc 2 là phù hợp.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn