Hộ gia đình phi nông nghiệp có được thuê đất phát triển mô hình kinh tế trang trại

Trước đây, ông Nguyễn Văn B cùng gia đình sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Nay ông B và gia đình có nguyện vọng thuê đất của xã để phát triển mô hình kinh tế trang trại. Tuy nhiên, gia đình ông rất băn khoăn không biết những hộ gia đình phi nông nghiệp có được thuê đất hay không. Hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại chỉ rõ: “Hộ gia đình phi nông nghiệp có nguyện vọng và khả năng tạo dựng cơ nghiệp lâu dài từ sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản được Uỷ ban nhân dân xã cho thuê đất để làm kinh tế trang trại".
   Liên quan đến chính sách đất đai trong phát triển kinh tế trang trại, Luật Đất đai năm 2003 quy định: Nhà nước khuyến khích hình thức kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân nhằm khai thác có hiệu quả đất đai để phát triển sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối gắn với dịch vụ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
   Như vậy, Nhà nước ta rất khuyến khích việc sử dụng đất có hiệu quả để phát triển kinh tế trang trại. Do đó, trường hợp của gia đình ông B có thể sẽ được Uỷ ban nhân dân xã xem xét cho thuê đất.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn