Hồ sơ địa chính bắt buộc phải là các tài liệu ở dạng giấy?

Ngày hỏi:27/11/2020

Theo quy định pháp luật về đất đai thì có phải hồ sơ địa chính bắt buộc phải là các tài liệu ở dạng giấy hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ địa chính bắt buộc phải là các tài liệu ở dạng giấy?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 99 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

   Hồ sơ địa chính bao gồm các tài liệu dạng giấy hoặc dạng số thể hiện thông tin chi tiết về từng thửa đất, người được giao quản lý đất, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, các quyền và thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

   Như vậy, có thể thấy hồ sơ địa chính bao gồm các tài liệu dạng giấy hoặc dạng số thể hiện thông tin chi tiết về từng thửa đất và các đối tượng khác nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn