Hồ sơ kết quả thống kê đất đai của cấp xã giao nộp cấp huyện sai sót xử lý thế nào?

Ngày hỏi:30/08/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về thống kê đất đai, thì khi hồ sơ kết quả thống kê đất đai của cấp xã giao nộp cấp huyện sai sót xử lý thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục II Chương I Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ kết quả TKĐĐ của cấp xã giao nộp:

   - Tiếp nhận hồ sơ TKĐĐ đã hoàn thiện của cấp xã.

   - Kiểm đếm hồ sơ kết quả TKĐĐ cấp xã.

   - Hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả TKĐĐ.

   => Như vậy, khi có sự sai sót trong hồ sơ kết quả thống kê đất đai của cấp xã giao nộp thì cấp huyện sẽ hướng dẫn chỉnh sửa lại cho phù hợp.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT