Hồ sơ xin đăng ký quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:06/08/2015

Vợ chồng tôi mua căn nhà hai tầng từ năm 2013, do chưa chuyển hộ khẩu về nơi ở mới nên chưa làm được sổ đỏ. Nay tôi đang hoàn tất các thủ tục để xin cáp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở. Xin luật sư hướng dẫn về mặt thủ tục nộp hồ sơ và thời gian giải quyết cấp sổ đỏ là bao lâu. Khi giấy chứng nhận bị nhầm thì đính chính như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định về hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà (sổ đỏ) bao gồm: + Đơn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà (theo mẫu). + Giấy tờ liên quan về nhà, đất của quý khách hàng. + Tài liệu chứng minh nhân thân: Bản sao chứng minh thư nhân dân; bản photo hộ khẩu (có đối chiếu đúng so bản chính). + Hồ sơ kỹ thuật thửa đất và sơ đồ mặt bằng nhà kèm theo biên bản đo đạc do cơ quan có chức năng đo vẽ lập (theo mẫu). + Giấy xác nhận độc thân (đối với trường hợp người xin cấp giấy chứng nhận chưa lập gia đình). + Các giấy tờ chứng minh tài sản riêng (trong trường hợp cá nhân xin cấp giấy chứng nhận). Về thời gian thực hiện công việc luật quy định: Thời gian thực hiện thủ tục không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho đến ngày người sử dụng đất nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về đính chính quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây: "Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận của người đó". Tại Khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai có quy định: "Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính". Như vậy, khi phát hiện phần tên chủ sử dụng đất có sai sót thì bạn có thể nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành đính chính. Hồ sơ, bao gồm: Bản sao chứng minh nhân dân; bản sao sổ hộ khẩu; bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trên đây là những quy định chung, bạn cần đến phòng một cửa của UBND huyện hỏi và làm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và đính chính quyền sử dụng đất


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn