Hỗ trợ đất hành lang toàn lưới điện trên không

Ngày hỏi:04/03/2015

Tôi đang thực hiện công tác lập phương án bồi thườn khi thực hiện lưới điện 22 KV đi qua địa bàn tỉnh lộ và có vướng mắc như sau. xin LS tư vấn dùm: Khi thực hiện khoản 2 điều 19 nghị định Số: 14/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 02 năm 2014. QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ AN TOÀN ĐIỆN (Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không) Thì khi hỗ trợ đất hành lang an toàn lưới điện trên không có tính phần hỗ trợ phần đất nằm trong lộ giới không mọi người. Tôi xin nói thêm phần đất này đã được người dân sử dụng ổn định từ trước đến nay. tronng quá trình cấp GCNQSD đất, UBND có trường hợp UBND huyện cấp đã trừ lộ giới cũng có trường hợp cấp luôn cả lộ giới. vậy bây giờ tính hỗ trợ 30% giá đất nông nghiệp thì có tính hỗ trợ luôn phần nằm trong lộ giới không?

  • Nếu phần đất nằm trong lộ giới giao thông đã được người dân sử dụng ổn định trước thời điểm có quy hoạch thì phần diện tích đó được bồi thường, hộ trợ như phần diện tích đất đã được cấp GCN QSD đất (quy hoạch có sau thời điểm sử dụng ổn định.).


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hành lang toàn lưới điện
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn