Hỗ trợ nhà đầu tư trong thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Ngày hỏi:04/11/2014
Công ty của tôi có trụ sở chính ở Hà Nội. Sắp tới Công ty sẽ triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tôi muốn biết tỉnh có chính sách gì hỗ trợ nhà đầu tư trong thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai các dự án.

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Các dự án trên địa bàn Hà Nam thuộc diện nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điều 61 và điều 62 của Luật Đất đai thì việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện theo quy định tại quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Các nội dung khác về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không quy định tại quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

   Chi tiết về quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Hà Nam ông có thể xem tại website: WWW.Hanam.gov.vn

   Tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh đã được giải phóng mặt bằng, khi dự án được chấp thuận vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp này thì chủ đầu tư không phải giải phóng mặt bằng.

   Đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì nhà đầu tư vào phải ứng trước tiền để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Số tiền ứng trước này nhà đầu tư được trừ vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất

   Trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cơ bản việc bồi thường, giải phóng mặt bằng do UBND các huyện, thành phố thực hiện (trừ những trường hợp UBND tỉnh giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam thực hiện).

   UBND tỉnh Hà Nam luôn có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để thu hút các nhà đầu tư vào Hà Nam (về chính sách thu hút đầu tư lẫn cải cách thủ tục hành chính). Cụ thể về chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với sở Kế hoạch đầu tư để biết chi tiết.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn