Hòa giải tranh chấp QSDĐ tại UBND xã bao nhiêu ngày?

Ngày hỏi:29/08/2019

Gia đình bác tôi có tranh chấp QSDĐ với ông Thư nhà bên cạnh, nhưng khi hòa giải tại UBND kéo dài đến hôm nay được 03 ngày chưa có kết quả và đang tiến hành hòa giải tiếp. Vậy cho hỏi, theo quy định của pháp luật thì hòa giải tại UBND xã giải quyết trong bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 202 Luật đất đai 2013 quy định thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (QSDĐ) tại UBND cấp xã được quy định như sau:

   "Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai."

   Như vậy, thủ tục hòa giải tranh chấp QSDĐ tại UBND cấp xã được tiến hành không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn