Hỏi về đền bù đất đai khi Nhà nước thu hồi mở rộng đường

Ngày hỏi:05/07/2011

nhà tôi mua một thửa đất năm 1990 năm giáp quốc lộ 27 sử dụng ổn định từ trước đến nay, năm 1994 được UBND huyện Krông Ana cấp giấy CNQSDĐ cứ mỗi lần mở rộng đường thì gia đình tôi phải mất một ít diện tích đất,( không được đền bù ) hiện nay UBND huyện đang mở rông đường thành đường một chiều và sẽ thu hồi của gia đình tôi thêm, diện tích đất năm trong mốc lộ giới hỏi diện tích đất đó có được đền bù hay không?

  • - Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Các trường hợp thu hồi đất của Luật Đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009: “Nhà nước thu hồi đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế;”

   - Theo thông tin bạn cung cấp thì UBND huyện đang mở rộng đường thành đường một chiều và sẽ thu hồi đất của gia đình bạn, có thể nói Nhà nước thu hồi đất để làm đường trong trường hợp này vì mục đích lợi ích công cộng căn cứ vào quy định tại điểm d khoản 1 Điều 36 Nghị định 181/2004/NĐ-CP: “1. Nhà nước thu hồi đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trong những trường hợp sau: d) Sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh”

   - Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 69/2009/NĐ-CP: “1. Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng có đủ điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 và 11 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP … thì được bồi thường; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét để hỗ trợ.

   Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP quy định:

   “Người bị Nhà nước thu hồi đất, có một trong các điều kiện sau đây thì được bồi thường

   1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.”

   - Vì thửa đất của gia đình bạn mua năm 1990, sử dụng ổn định và đến năm 1994 thì được UBND huyên Krong Ana cấp giấy CNQSDĐ, nên thửa đất này của gia đình bạn có đủ điều kiện để được bồi thường đất theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mở rộng đường đi
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn