Hỏi về giải phóng mặt bằng hành lang lưới điện

Ngày hỏi:24/08/2015
Thưa luật sư Trên địa bàn tôi đang xây dựng đường đây điện cao thế 220kv chạy qua. Việc đền bù giải phóng mặt bằng đang bị vướng mắc như sau: - Đường dây 220Kv chạy qua 1 khu mỏ khoáng sản của một công ty tư nhân. Trong hành lang của đường dây 220Kv có một đoạn đường giao thông dài 650m do công ty khai thác khoáng sản mở. Vậy đoạn đường đó có được bồi thường không? ( đoạn đường chỉ nằm trong hành lang, không bị thu hồi đất, không bị thiệt hại).
  • Chào bạn!
   Nội dung bạn hỏi được quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như sau:

   " Điều 10. Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ

   Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ quy định tại Điều 94 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

   1. Trường hợp làm thay đổi mục đích sử dụng đất:

   a) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc từ đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

   Tbt = (G1 - G2) x S

   Trong đó:

   Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;

   G1: Giá đất ở tính bình quân mỗi m2;

   G2: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở hoặc giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;

   S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất;

   b) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

   Tbt = (G3 - G4) x S

   Trong đó:

   Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;

   G3: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở tính bình quân mỗi m2;

   G4: Giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;

   S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất.

   2. Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất thì việc xác định mức bồi thường thiệt hại do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định cụ thể.

   3. Nhà ở, công trình xây dựng khác và các tài sản khác gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn bị thiệt hại do phải giải tỏa thì được bồi thường theo mức thiệt hại theo quy định.

   4. Khi hành lang bảo vệ an toàn công trình chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng thì phần diện tích đất còn lại cũng được bồi thường theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

   5. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất trong hành lang an toàn thì được bố trí tái định cư; được bồi thường chi phí di chuyển, và được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất"


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn