Hợp đồng cho tặng đất có bị hủy không?

Ngày hỏi:20/12/2012

Cậu của tôi có ký tên vào hợp đồng cho tặng đất cho mẹ tôi 1 phần đất của cậu đứng tên. Hợp đồng được chính quyền địa phương xác nhận và cậu tôi cùng mẹ đã đến sở nhà đất ký tên làm sổ đỏ cho mẹ tôi (cũng đã gần 1 năm). Nhưng hiện tại mẹ tôi có đến sở nhà đất hỏi quá trình làm sổ đỏ cho mẹ tôi  thì được sở nhà đất trả lời là cậu tôi đã đến ngăn chặn và rút toàn bộ giấy tờ.      Tôi xin hỏi không hiểu tại sao khi cậu tôi rút giấy tờ làm sổ đỏ có liên quan đến mẹ tôi mà không nhận được sự thông báo nào từ cơ quan chức năng?      Thứ hai, hợp đồng cho tặng đất sẽ bị hủy bởi người cho tặng một cách dễ dàng?      Vậy mẹ tôi có thể lấy lại phần đất đó hay không? 

  • ​Điều 25 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định:

   "Đính chính và thu hồi đối với các loại Giấy chứng nhận đã cấp

   1. Khi phát hiện nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp.

   2. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật thực hiện như sau:

   a) Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp mà có văn bản của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp trái với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

   b) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tự kiểm tra và phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp là trái pháp luật thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ quan thanh tra cùng cấp để thẩm tra. Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp, Thanh tra cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm tra đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Nếu qua thẩm tra có kết luận là Giấy chứng nhận cấp trái pháp luật thì cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

   c) Trường hợp tổ chức, công dân phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận. Cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại điểm b khoản này.

   3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và khoản 2 Điều này chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực thi hành.".

   Như vậy, nếu phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho mẹ bạn không đúng pháp luật thì cơ quan cấp GCN QSD đất có thể thu hồi, hủy bỏ GCN QSD đất. Việc thu hồi, hủy bỏ phải được thể hiện bằng một quyết định hành chính và gia đình bạn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định đó.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn