Hợp đồng mua bán nhà ở có hiệu lực khi nào?

Ngày hỏi:05/10/2018

Theo như tôi được biết thì hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản và phải được công chứng chứng thực. Vậy cho tôi hỏi hợp đồng mua bán nhà ở sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký hợp đồng hay kể từ thời điểm hợp đồng được công chứng, chứng thực?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở có thể thực hiện các giao dịch về nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình thông qua các hình thức mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyền quản lý nhà ở.

   Do đó, chủ sở hữu nhà ở hợp pháp là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được quyền định đoạt tài sản là nhà ở của mình theo quy định của của pháp luật.

   Khi thực hiện giao dịch mua bán nhà ở thì các bên tham gia giao dịch phải thỏa thuận lập hợp đồng cho mua bán nhà ở.

   Theo đó, hợp đồng mua bán nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung chính được quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở 2014.

   Theo quy định của pháp luật hiện nay thì trường hợp mua bán nhà ở thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định theo luật định thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

   Tuy nhiên, pháp luật cũng đồng thời quy định tại Điều 122 Luật Nhà ở 2014 thì việc xác định hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở được xác định tương ứng như sau:

   1. Trường hợp hợp đồng mua bán nhà ở bắt buộc phải công chứng, chứng thực:

   Theo quy định của pháp luật thì hợp đồng mua bán nhà ở phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014.

   Đối với trường hợp này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

   2. Trường hợp hợp đồng mua bán nhà ở không bắt buộc phải công chứng, chứng thực:

   Pháp luật không bắt buộc công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở trong các trường hợp sau đây:

   - Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

   - Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội;

   - Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư;

   Đối với trường hợp này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn