Hợp đồng tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương có bắt buộc phải công chứng không?

Ngày hỏi:26/10/2018

Tôi có thắc mắc liên quan đến việc công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở cần được giải đáp. Cụ thể là theo quy định của pháp luật hiện hành thì hợp động tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương có bắt buộc phải công chứng, chứng thực không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hợp đồng tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương có bắt buộc phải công chứng không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở có thể thực hiện các giao dịch về nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình thông qua các hình thức mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyền quản lý nhà ở.

   Do đó, chủ sở hữu nhà ở hợp pháp là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được quyền định đoạt tài sản là nhà ở của mình bằng hình thức tặng cho theo quy định của của pháp luật.

   Khi thực hiện giao dịch tăng cho nhà ở thì các bên tham gia giao dịch phải thỏa thuận lập hợp đồng cho tặng cho nhà ở.

   Theo đó, hợp đồng tặng cho nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung chính được quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở 2014.

   Theo quy định của pháp luật hiện nay thì hợp đồng tặng cho nhà ở phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên không phải mọi trường hợp tặng cho nhà ở đều phải công chứng, chứng thực hợp đồng. Mà có một số trường hợp cụ thể tặng cho nhà ở không phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 thì hợp đồng tặng cho nhà ở phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ các trường hợp sau đây không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng:

   - Hợp đồng tặng cho nhà tình nghĩa;

   - Hợp đồng tặng cho nhà tình thương;

   Như vậy, đối với trường hợp tặng cho nhà tình nghĩa, tặng cho nhà tình thương thì hợp đồng tặng cho không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc công chứng, chứng thực đối với tặng cho nhà tình nghĩa, tặng cho nhà tình thương thì thực hiện theo thỏa thuận.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn